Panasonic News

ศูนย์พานา อินสแตนท์ (Panasonic Instant Team)

          หากท่านมีปัญหาเรื่องแอร์พานาโซนิค ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ให้คิดถึงเรา บริการให้ไวสร้างความพึงพอใจ
ให้ลูกค้าคืองานของเรา อยู่ใหนก็ไปถึง บริการทุกระดับ ลูกค้าแฮปปี้ เราก็มีความสุข